Orientační nabídka


Kostelec nad Černými Lesy - Oficiální web


Vyhledávání


Dnes

Dnes je 13. 10. 2015, svátek má Renáta

Cesta: Titulní stránka

 

Kulturní a přírodní památky

 

 
 

 knizeci zamek

Knížecí zámek
Historické jádro města je pro své architektonické kvality prohlášeno Ministerstvem kultury ČR městskou památkovou zónou. Nejpamátnější budovou ve městě je knížecí zámek. Vystavěl jej Jaroslav Smiřický ze Smiřic roku 1562 a kněžna Marie Terezie Savojská v letech 1750 - 56 přestavěla průčelí. Dnes v zámku sídlí Školní lesní podnik České zemědělské univerzity.

 kaple Vojtěcha

Zámecká kaple sv. Vojtěcha
Zámecká kaple sv. Vojtěcha byla vystavěna Jaroslavem Smiřickým v letech 1568-9 v místě původního opevnění. V 90. letech tohoto století byla rekonstruována. Dnes slouží jako aula Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity, je vyhledávaným místem pro svatební obřady a koncerty.

 kostel andělů

Farní kostel sv. Andělů strážných
Farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických je jednolodní barokní stavba vystavěná v letech 1735 - 37. Přední věž dostavěna v letech 1889 - 94. Hlavní oltář zřízen roku 1739 nákladem Marie Terezie Savojské, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka.

 Kostel Křtitele

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku 1600. Byl vypálen Švédy, opraven, znovu vyhořel. Do nynější podoby opraven roku 1777 - 83. Zvonice, prostá hranolová věž stojící opodál a pocházející z téže doby jako kostel, přestála jeho požár v roce 1758 bez pohromy.

 dům Marie

Dům Marie Terezie kněžny Savojské
Dům Marie Terezie kněžny Savojské, původně zámecký špitál čili chudobinec, poskytoval ubytování starým sloužícím černokosteleckého zámku. Nechala jej vystavět Marie Terezie Savojská v letech 1726 - 28. Budova měla systém teplovzdušného topení. Původní kapacita 24 osob. Po rekonstrukci dokončené v roce 1998 slouží dům jako ubytovna s kapacitou 48 lůžek.

 hrnčířství

Muzeum hrnčířství
Muzeum hrnčířství a galerie se nachází v budově renesančního panského domu, který v roce 1613 daroval Albrecht Smiřický obci. Před rokem 1668 sídlila v domě radnice. Mnoho historických dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při poslední rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí.

 Pivovar

Pivovar
Bývalý pivovar, barokně klasicistní objekt z roku 1842 s žentourovým mlýništěm.

V roce 2001 vzniklo v areálu pivovaru pivovarské muzeum.

 

frag_vila.jpg

Budilova vila
Významnou ukázkou moderní architektury ve městě je zejména letní vila majitele kolínské elektrárny ESSO postavená architektem Jaroslavem Frágnerem (30. léta 20. století)
(v ulici V koupadlech)

lesopark.jpg
Lesopark areálu bývalé plicní léčebny v Kostelci nad Černými lesy je registrovaným významným krajinným prvkem, vyhlášeným podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92.

Lesopark
Z celkové plochy 42,38 zaujímá lesní porost plochu 27,59 ha. Dalších 472 stromů porůstá zastavěné části areálu a tvoří doprovodná stromořadí, cest, dominantní solitery na paloucích, malebné skupiny na volných plochách a dělící pásy zeleně mezi stavbami. V lesní části je samostatně evidováno ještě 41 stromů, esteticky významných soliter.
Lesopark byl vytvořen ve 30. letech z lesních pozemků, předaných lichtensteinskou lesní správou a postupně doplněn budovami. Druhové i věkové složení je pestré, v lesní části dominují 200leté buky a duby, zeleň v parkové část je nejrůznějšího zeměpisného původu.
Cílem projektu relaxační stezky je zpřístupnění lesoparku jako naučného a oddychového místa pro obyvatele areálu, občany a návštěvníky města. Pro poučení je vybudována naučná stezka, seznamující s význačnými dřevinami, k relaxaci pak úprava zákoutí s lavičkami, vybudování dětského hřiště a hřiště pro malé míčové sporty. 
Zodpovídá: administrátor stránek
Vytvořeno / změněno: 31.7.2006 / 31.7.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > O městě
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Mohlo by vás zajímat

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém